Estam fent feina a la web. Perdonau les molèsties.

Impuls de les activitats d’interès social

La Junta de Govern aprova una línia de subvencions per al 2018 de 695.000 euros Les ajudes contemplen dues línies, una general per a cobertura de necessitats bàsiques, inserció laboral i […]