El Fons Social d’Habitatges Municipals ha gestionat 171 casos de famílies en situació de vulnerabilitat des del 2013

Palma, 19 de gener de 2021.- L’àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat a través del PMH-RIBA ha donat cobertura a més de 171 famílies en habitatges de lloguer social des de l’aprovació del protocol del Fons Social d’Habitatges Municipals. Aquest protocol és gestionat a través del Patronat Municipal de l’Habitatge que disposa d’un parc municipal d’habitatges i el destina a persones i famílies en […]

Model de Ciutat exigeix poder incidir en el mercat immobiliari i demana corresponsabilitat al sector privat per fer front a la crisi social

Palma, 8 de gener de 2020- La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, un cop constatat que el sector immobiliari en el seu conjunt, mostra una contínua tendència a l’especulació amb preus desproporcionats i inaccessibles per a la població resident,  ha insistit avui que “és imprescindible que les administracions públiques intervinguem en el mercat immobiliari, regulant el preu de l’habitatge. Hem de garantir un dret […]

Model de Ciutat continua mediant cada dia per aturar els desnonaments a Palma

Palma, 3 de novembre de 2020.- La regidora de Model de Ciutat, Habitatge i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha explicat avui en roda de premsa les gestions fetes per l’Oficina Antidesnonaments en relació als desnonaments programats avui a Palma. “L’oficina ha intervingut i mediat en tots. Gràcies a aquesta feina un d’ells s’ha pogut aturar”. Concretament, el cas del Carrer del Sol, núm.22m, es tracta d’un […]