Model de Ciutat exigeix poder incidir en el mercat immobiliari i demana corresponsabilitat al sector privat per fer front a la crisi social

Palma, 8 de gener de 2020- La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, un cop constatat que el sector immobiliari en el seu conjunt, mostra una contínua tendència a l’especulació amb preus desproporcionats i inaccessibles per a la població resident,  ha insistit avui que “és imprescindible que les administracions públiques intervinguem en el mercat immobiliari, regulant el preu de l’habitatge. Hem de garantir un dret […]

La crisi sanitària de la COVID agreuja la situació d’emergència habitacional a Palma

Palma, 30 de juny de 2020- El Departament d’Habitatge de l’Àrea de Model de Ciutat ha realitzat una prospecció de preus dels principals portals immobiliaris i els ha comparat amb l’estudi intern de l’octubre passat i les principals conclusions són: – S’ha produït un lleuger descens del preu del lloguer. En tot cas, molt lluny dels nivells de desembre de 2013. Cal recordar que Palma […]