Model de Ciutat suspèn la tramitació administrativa del sòl urbanitzable de Son Puigdorfila

Palma, 15 de setembre de 2020.- La regidora de Model de Ciutat, Habitatge i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha comparegut en roda de premsa per exposar els acords aprovats en el Consell de Gerència d’Urbanisme celebrat avui. Entre ells, ha destacat l’acord que posa fi a la tramitació del Programa d’Actuació Urbanística del SUNP 24-01, Son Puigdorfila Sud, per aplicació de la disposició derogatòria única del […]

MÉS-Estimam Palma celebra la protecció de més de 200 hectàrees de la ciutat gràcies a l’aprovació de Decret de territori

Palma, 27 de maig de 2020.- MÉS-Estimam Palma es congratula de la protecció de més de 200 hectàrees de la ciutat, gràcies a l’aprovació del Decret 9/2020 de mesures urgents de protecció del territori, impulsat per la Conselleria de Medi Ambient i el conseller Miquel Mir. En concret, el decret estableix la moratòria d’autoritzacions i llicències de en més de 50 hectàrees de sòls urbanitzables […]