Model de Ciutat es reuneix amb els veïnats de Son Roca-Son Ximelis per explicar les ajudes en la rehabilitació d’habitatges

Palma. 17/01/2023 – La regidora de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, s’ha reunit amb representants de l’Associació de Veïnats de Son Roca–Son Ximelis per explicar la convocatòria de subvencions pel foment de la rehabilitació d’edificis en els seus barris. Neus Truyol: “Aquestes subvencions són importants perquè ajuden a les famílies i les comunitats de propietaris a poder fer les reformes necessàries per […]

Llum verda a l’ampliació dels usos del Casal de Barri de Son Roca per a executar un projecte de pressuposts participatius

Palma, 5 de gener de 2021.- El Consell de Gerència d’Urbanisme d’avui ha aprovat definitivament la modificació de PGOU consistent en ampliar l’ús principal assignat a l’equipament del Casal de barri de Son Roca. Ara proposarà a la Junta de Govern que s’elevi al Ple per a la seva aprovació definitiva. “Amb aquesta modificació de planejament donam resposta a una petició dels pressuposts participatius per […]