Els Ajuntaments de Palma, Eivissa i el Consell de Menorca presenten a la Comissió Europea el projecte “Regenerate Illes Balears”

Palma, 23 de setembre de 2020.- La regidora de l’àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Palma, Neus Truyol, la consellera d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local del Consell de Menorca, Cristina Gómez, i el regidor d’Habitatge d’Eivissa, Aitor Morràs, han presentat en una roda de premsa conjunta en streaming el projecte “Regenerate Illes Balears”. Les tres administracions han presentat un […]

Model de Ciutat suspèn la tramitació administrativa del sòl urbanitzable de Son Puigdorfila

Palma, 15 de setembre de 2020.- La regidora de Model de Ciutat, Habitatge i Sostenibilitat, Neus Truyol, ha comparegut en roda de premsa per exposar els acords aprovats en el Consell de Gerència d’Urbanisme celebrat avui. Entre ells, ha destacat l’acord que posa fi a la tramitació del Programa d’Actuació Urbanística del SUNP 24-01, Son Puigdorfila Sud, per aplicació de la disposició derogatòria única del […]

Model de Ciutat aprova l’ampliació dels usos del Casal de Barri de Son Roca per executar un projecte de pressuposts participatius

Palma, 7 de setembre de 2020.- El Consell de Gerència va aprovar el passat dimarts l’acord que permet iniciar la modificació de PGOU consistent en ampliar l’ús principal assignat a l’equipament del Casal de barri de Son Roca. Un acord que quedarà aprovat també previsiblement aquest dimecres en Junta de Govern. La regidora de l’àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat, Neus Truyol, […]