Palma tendrà Tramvia

Palma, 10 de novembre de 2022.- El Govern de les Illes Balears i el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda urbana han signat avui el protocol general d’actuació per desenvolupar el projecte del tramvia de Palma. El protocol que se signa avui defineix la Comunitat Autònoma com a responsable del desenvolupament del projecte i el Ministeri com a òrgan finançador. El cost aproximat del primer […]

Model de Ciutat alerta que qualsevol operació immobiliària de l’Aeroport ha de comptar amb l’aprovació de l’Ajuntament

Palma, 4 de març de 2021.- Avui la premsa ha publicat que AENA té la voluntat de reprendre el pla immobiliari de l’Aeroport de Palma. La regidora de l’àrea de Model de Ciutat, Neus Truyol, manifesta la seva preocupació davant aquest anunci i recorda que resta pendent l’aprovació del Pla Especial de l’Aeroport, requisit indispensable per a presentar qualsevol projecte amb funcions no aeroportuàries. El […]